Action

ประเภทแอคชั่นทุกชนิด Tps/Fps/Fighting

Strategy

ประเภทวางแผนทุกชนิด Turn Base , Rts

Rpg

ประเภทสวมบทบาททุกชนิด

Sport

ประเภทกีฬาทุกชนิด

Simulation

ประเภทจำลองสถานการณ์ทุกชนิด

Horror

ประเภทสยองขวัญทุกชนิด

Tutor

ประเภทสอนการใช้งานโปรแกรมต่างๆ